Animalcentrum

Vakcinácia psov

Ponúkame očkovanie proti týmto chorobám psov:

psinka, infekčná hepatitída, parvoviróza, leptospiróza, parainfluenzy, besnota, borelióza, tetanus, psincový kašeľ, hubová infekcia kože (M. canis), herpesvírus (chovné suky).

Základné očkovanie zahŕňa tzv. Šesťkombináciu. V očkovacom preukaze je označená nálepkou, ktorú snímame z použitej fľaštičky. Na nálepke nájdete firemný názov použitej vakcíny (na našom pracovisku najčastejšie používame vakcíny Biocan, Nobivac, Canvac), číslo šarže, dátum expirácie a skratku DHPPiLR. Táto skratka udáva, že ide o kombinovanú vakcínu proti 6 infekčným chorobám psov (D-psinka, H-infekčné hepatitída, P-parvoviróza, Pi- parainfluenzy, L- leptospiróza, R- besnota). Hoci sa v dnešnej dobe besnota u psov v SR už niekoľko rokov nevyskytuje, zo zákona je stále povinné očkovanie psov proti besnote (R). Očkovanie proti 5 zostávajúcim chorobám je nepovinné, napriek tomu ho odporúčame, pretože len takto sa dá udržať populáciu psov pokrytie očkovaním, teda chránenú. Nielen besnota, ale aj leptospiróza je ochorenie prenosné na človeka. Pes sa nakazí najčastejšie olíznutím či vypitím vody kontaminovanej močom prenášačov - potkanov a iných voľne žijúcich hlodavcov. Každým rokom u nás na klinike zaznamenáme 1 prípad akútnej leptospirózy psa.

Pre každého psíka vytvoríme individuálnu očkovaciu schému, v závislosti od jeho veku, spôsobu života a v konečnom dôsledku aj želanie majiteľa.

Očkovacia schéma pre šteňatá zahŕňa obvykle 3 očkovacie termíny (v 6., 9., a po 12. týždni veku). V tomto prípade sa choroby zo šesťikombinácie neočkujú všetky naraz, ale postupne sa pridávajú. Dospelý pes býva očkovaný pravidelne raz ročne, v prípade expirovaných očkovania či prvého očkovania až v dospelom veku je potreba preočkovanie v odstupe 2-4 týždňov. Očkuje sa teda v tomto prípade dvakrát. V ďalších rokoch, pri dodržiavaní termíne preočkovanie, sa očkuje ďalej tiež raz ročne.

Termín ďalšieho očkovania vždy nájdete v kolónke očkovacieho preukazu (či pasu). Obvykle píšeme termín ďalšieho očkovania aj na samostatný snímateľný štítok, ktorý vlepuje na úvodnú stranu preukazu (pasu).

Nad rámec základnej šestikombinácie ponúkame doplnková očkovanie proti ďalším chorobám: borelióza, tetanus, psincový kašeľ, kožné pleseň (m. Canis), herpesviróza (chovné suky). V prípade záujmu Vám radi odporučíme očkovaciu schému.

S očkovacím preukazom nemožno vycestovať do zahraničia. Cestovný pas pre psov vybavujeme na počkanie, ale vzhľadom k platnej legislatíve odporúčame ho vybaviť najneskôr mesiac pred plánovaným výjazdom do zahraničia.

Väčšina očkovanie zdravých zvierat prebieha úplne bez komplikácií.

Copyright © 2020 Animalcentrum
Stránky animalcentrum.sk pre skvalitnenie služieb využívajú cookies. Používaním animalcentrum.sk súhlasíte s používaním týchto cookies.  Akceptovať  Viac informácií