Animalcentrum

Monika Olejníková

Monika Olejníková

Monika Olejníková

asistentka predaja

Po ukončení Strednej odbornej školy veterinárnej v Barci v roku 1990 odbor veterinárny technik,  pracovala ako veterinárna asistentka pre spoločnosť VETECOMP s.r.o so sídlom vo Vranove n.T.. Po materskej dovolenke nastúpila ako asistent predaja pre distribučnú spoločnosť Pharmacopola s.r.o  a od  roku 2009 pracuje ako výživový poradca pre Veterinárnu  kliniku Animal  s.r.o.. Svoje  vedomosti si dopĺňa  vzdelávaním  na rôznych odborných seminároch. Keďže výživa zvierat je základom ich zdravia, je rada, že  môže  byť v tejto oblasti nápomocná a výsledkom je zdravé zvieratko a spokojný majiteľ. 
Aj v budúcnosti sa chce tejto práci venovať, rozvíjať svoje odborné a predajné zručnosti.
 

Copyright © 2019 Animalcentrum
Stránky animalcentrum.sk pre skvalitnenie služieb využívajú cookies. Používaním animalcentrum.sk súhlasíte s používaním týchto cookies.  Akceptovať  Viac informácií